plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia 2017

  • 10/11/12  II. 2017
  • 10/11/12  III. 2017
  • 07/08/09   IV. 2017
  • 12/13/14 V. 2017
  • 02/03/04 VI. 2017

Terminy zjazdów sesja zimowa 2017/18

22/23/24  IX.   2017r
06/07/08  X.  2017r
10/11/12  XI.  2017r
01/02/03   XII. 2017r
12/13/14    I .   2018r

Plan sesji II semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 16

Piątek – 07. 04. 2017
16:00-18:15Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
18:30-20:00 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 08. 04. 2017
09:00-10:30 Profilaktyka Zdrowia prof. dr hab. Bożena Ryszawska
10:45-12:15 Life Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
12:30-14:00  Techniki Relaksacyjne – mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka
14:00-15:00   PRZERWA
15:00-16:30  Life Acting Rafał Habel/ Julianna Bloodgood
16:45-19:00  Life Acting Rafał Habel/ Julianna Bloodgood

Niedziela – 09. 04.. 2017
08:00-09:30  Podstawy Coachingu mgr Krzysztof Maćko
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00  Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji III semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 04

Piątek – 10. 02. 2017
16:00-18:15 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
18:30-20:00  Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki

Sobota – 11. 02. 2017
09:00-10:30 Psychologia Przestrzeni – prof. dr hab. Zbigniew Królicki
10:45-12:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00  Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-17:15 Talent Managment – Łukasz Woźniak
17:30-19:00 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko

Niedziela – 12,  02. 2017
08:00-09:30Life Inspiration – Piotr Masztalerz (6 Dan Shidoin)
09:45-11:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
11:30-13:00  Elementy Kaizen dr Bogusław Białko

Obrona prac dyplomowych – 27  maja 2017 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium