plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja zimowa 2017/18

22/23/24  IX.   2017r
06/07/08  X.  2017r
10/11/12  XI.  2017r
01/02/03   XII. 2017r
12/13/14    I .   2018r

Plan sesji I semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 16

Piątek – 22. 09. 2017
16:00-18:15 Wykład Inauguracyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
18:30-20:00 Profilaktyka Zdrowia prof. dr hab. Bożena Ryszawska

Sobota – 23. 09. 2017
09:00-10:30 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Podstawy Coachingu mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00 Deliberate Practice  – dr Bartosz Zajączkowski
14:00-15:00   PRZERWA
15:00-17:15  Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
17:30-19:00  Techniki Relaksacyjne – mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka

Niedziela – 24. 09.. 2017
08:00-09:30 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
09:45-11:15Zarządzanie czasem – dr Bogusław Białko
11:30-13:00  Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji II semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 04

Piątek – 06. 10. 2017
16:00-18:15 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
18:30-20:00  Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki

Sobota – 07. 10. 2017
09:00-10:30  Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
10:45-12:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00  Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-17:15 Talent Managment – Łukasz Woźniak
17:30-19:00 Talent Managment – Łukasz Woźniak

Niedziela – 08,  10. 2017
08:00-09:30Life Inspiration –
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00  Elementy Kaizen dr Bogusław Białko

Obrona prac dyplomowych – 27  maja 2017 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium